Tìm khách hàng tiềm năng

3T sử dụng các kênh truyền thông và đối tác để tìm kiếm Khách hàng tiềm năng phù hợp với chân dung Khách hàng

Phân tích dữ liệu

3T có kinh nghiệm và đội ngũ chuyên gia để giúp Khách hàng thu thập, tổ chức và phân tích dữ liệu để tạo ra các báo cáo phân tích hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh hoặc xây dựng công cụ hỗ trợ kinh doanh như: phân khúc khách hàng, dự đoán nhu cầu, ….

Cho thuê hệ thống

Các sản phẩm hoạt động ở dạng SaaS. Khách hàng dễ dàng đăng ký và sử dụng dịch vụ trên website