AI Engineer

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ AI ENGINEER I/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC Thực hiện các công việc liên quan đến nghiên cứu, xây dựng và triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm tự động hóa tối ưu, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. II/ … Read more

Software Technical Leader

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ SOFTWARE TECHNICAL LEADER 1. Mô tả công việc: Tham gia triển khai các dự án: Thiết kế giải pháp, đánh giá và lựa chọn các công nghệ, giải pháp tối ưu cho dự án. Thiết lập tiêu chuẩn và mục tiêu kỹ thuật cho dự án Chuẩn bị môi trường phát … Read more

Mobile App Developer

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ MOBILE APP DEVELOPER Số lượng tuyển dụng: 02 người 1. Mô tả công việc: Xây dựng ứng dụng chạy trên Android & IOS bằng cách sử dụng Flutter Phát triển ứng dụng dành cho web và thiết bị di động bằng các framework JS, Mobile phổ biến Tối ưu hóa hiệu … Read more

Frontend Developer

Thông tin liên hệ:
– Email: tuyendung@3tit.vn
– Fanpage: https://www.facebook.com/tuyendung3tit

BA

CHI TIẾT CÔNG VIỆC • Collaborate with stakeholders to gather business requirement. • Analyze customer needs to come up with proper solutions. • Consolidate business requirement using documentation such as SRS, URD. • Collaborate with the development team during development phase. • Document user manual guide and facilitate training sessions for end-user. • Support end-user during UAT phase. • Consolidate, categorize and … Read more

Backend Developer

CHI TIẾT CÔNG VIỆC • Collaborate with stakeholders to gather business requirement. • Analyze customer needs to come up with proper solutions. • Consolidate business requirement using documentation such as SRS, URD. • Collaborate with the development team during development phase. • Document user manual guide and facilitate training sessions for end-user. • Support end-user during UAT phase. • Consolidate, categorize and … Read more

Frontend Developer

CHI TIẾT CÔNG VIỆC • Collaborate with stakeholders to gather business requirement. • Analyze customer needs to come up with proper solutions. • Consolidate business requirement using documentation such as SRS, URD. • Collaborate with the development team during development phase. • Document user manual guide and facilitate training sessions for end-user. • Support end-user during UAT phase. • Consolidate, categorize and … Read more

Data Analyst

CHI TIẾT CÔNG VIỆC • Collaborate with stakeholders to gather business requirement. • Analyze customer needs to come up with proper solutions. • Consolidate business requirement using documentation such as SRS, URD. • Collaborate with the development team during development phase. • Document user manual guide and facilitate training sessions for end-user. • Support end-user during UAT phase. • Consolidate, categorize and … Read more

Data Engineer

CHI TIẾT CÔNG VIỆC • Collaborate with stakeholders to gather business requirement. • Analyze customer needs to come up with proper solutions. • Consolidate business requirement using documentation such as SRS, URD. • Collaborate with the development team during development phase. • Document user manual guide and facilitate training sessions for end-user. • Support end-user during UAT phase. • Consolidate, categorize and … Read more

Tester

CHI TIẾT CÔNG VIỆC • Collaborate with stakeholders to gather business requirement. • Analyze customer needs to come up with proper solutions. • Consolidate business requirement using documentation such as SRS, URD. • Collaborate with the development team during development phase. • Document user manual guide and facilitate training sessions for end-user. • Support end-user during UAT phase. • Consolidate, categorize and … Read more